BÖBREĞİN YERİ VE GÖREVLERİ

BÖBREĞİN YERİ

Böbreklerimiz, omurganın her iki yanında, karın boşluğu içerisinde ve bel bölgesinin biraz üze-rinde yer alan ve her biri 12x6x3 cm ebadında ve fasulye şeklinde olan organlarımızdır. Ağır-lık ve yapı olarak çok küçük görünen bu organların vücudumuz için önemi çok büyüktür. Nor-malde her insanda iki tane böbrek bulunur. Fakat sağlıklı tek bir böbrek de normal yaşam sürdürmeye yeterlidir.

BÖBREKLERİN GÖREVLERİ

Böbreklerimiz, kanımızı nefron adı verilen milyonlarca mikroskobik filtre aracılığıyla temizleye-rek idrar oluşturur. İdrar daha sonra böbreklerimizden mesaneye (idrar torbasına) gelerek atılır. Böbreklerimizin en önemli görevi; yiyeceklerdeki ve normal kas aktivesi sonucu protein-lerin yıkılmasıyla olusan vücudumuzdaki zararlı ve atık maddeleri (üre, kreatinin, ürik asit gibi) süzerek, vücuttan idrar yolu ile atmaktır. Kanı temizlemek üzere böbrek arterlerinden alıp ge-nel dolaşıma böbrek venleri aracılığıyla iletirler. Vücut sıvılarının yapısının ve hacminin denge-sini, atık ürünleri idrar şeklinde atarak besin ve elektrolitleri kana geri vererek sağlarlar. Vücudumuza gerekli olan bazı minerallerin, (tuz, potasyum, fosfor, magnezyum vb.) suyun, glikozun ve proteinlerin dengede tutulmasını sağlarlar. Sağlıklı böbrekler vücudumuza hormon denen önemli kimyasal maddeler salarlar: Salgıladıkları renin hormonu yardımıyla tansiyonu-muzu dengelerler. Salgıladıkları eritropoetin hormonu ile kemik iliğini uyararak kan yapımına yardımcı olurlar. Vücudumuza alınan D vitaminin (kalsitriol) kullanılmasını sağlayarak kandaki kalsiyum-fosfor seviyesini dengeler ve sağlıklı bir kemik yapısının olmasına katkıda bulunurlar.