KRONİK BÖBREK HASTALARININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR

KRONİK BÖBREK HASTALARI AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT ETMELİDİR.

· Her gün; aynı tartı aleti ve aynı giysi ile aynı saatte tartılınız.

· Alacağınız günlük sıvı miktarını ayarlayınız. Bu miktarın üzerine çıkmayınız.

· Kan basıncınızı sık sık kontrol ettiriniz.

· Diyet programınıza kesinlikle uyunuz.

. İlaçlarınızı önerilen miktarlarda ve zamanında alınız.

· Mümkün olan sıklıkta (her gün yada gün aşırı) banyo yapınız. Bilhassa fistüllü kolu iyice temizleyiniz. (Fistül üzerine fazlaca baskı uygulamayınız.)

· Düşme ve çarpmalarda kendinizi koruyunuz.

. Fistül bakımınıza dikkat gösteriniz.

· Size verilen hemodializ programına ve saatlerine mutlaka uyunuz.