TRANSPLANTASYON

TRANSPLANTASYON

Böbrek yetmezliği tedavisinde; böbrek transplantasyonu (böbrek nakli) bir çok avantaj sağ-lar. En önemlisi böbrek fonksiyonlarını normale döndürür. İki tip böbrek transplantasyonu bu-lunmaktadır.

1.Canlıdan alınan transplant: Hastaya genellikle akrabasından alınan canlı bir nakil

2.Kadavradan alınan transplant: Tıbben beyin ölümü gelişmiş hastalardan böbrek nakli yapıl-masıdır.

Transplantasyon büyük bir cerrahi girişimi gerektirir ve bu sırada komplikasyonlar görülebilir. Ayrıca transplantasyondaki en önemli problem olan reddetme (rejeksiyon) her zaman görü-lebilir. Bu nedenle transplant hastalarının ömürleri boyunca immunsupresör adı verilen bağı-şıklık sistemini baskılayıcı ilaçları almaları gerekmektedir.

Bu ilaçların bağışıklık sistemini zayıflatma, kilo alımı, akne (sivilce oluşumu), yüzde kıllanma şeklinde yan etkileri bulunmaktadır. Ancak bu tedavi için yeni geliştirilen ilaçlarla bu yan etki-ler azaltılmıştır. Protein, tuz ve kaloriyle ilgili bazı kısıtlamalar olsa da transplant hastasının diyetinin dializ hastasınınki kadar sınırlı olmaması artılar tarafında yer alır.

TRANSPLANTASYON AVANTAJLARI

· Transplant sağlıklı böbrek gibi çalışır

· Hasta kendini "daha sağlıklı" hisseder

· Daha az diyet kısıtlaması

· Transplantasyon sonrasında dializ olmaması

TRANSPLANTASYON DEZAVANTAJLARI

·Bir verici için beklemek

· Büyük cerrahi gerektirir

· Böbrek reddi riski

· Güçlü ilaçlar alma gerekliliği