Kalite Yönetim Birimi ve Çalışmaları

1.AMAÇ:

Diyaliz için başvuran hastaların mahremiyetinin korunmasını sağlamaktır.

2.KAPSAM:

Hastalarımızın mahremiyetinin korunmasının sağlanması ile ilgili işlem basamaklarını kapsar.

3.SORUMLULAR:

Diyaliz Mesul Müdürü, diyaliz hekimleri, sorumlu hemşire ve diğer tüm çalışanlar sorumludur.

4.TANIMLAR:

Bilişsel Mahremiyet: Bireyin kişisel bilgilerine başkaları tarafından ulaşılma durumunu kontrol edebilmesidir.Bireyin kendisiyle ilgili bilgileri nasıl, ne zaman ve ne ölçüde açığa vurabileceğine karar verme hakkı olarak tanımlanmaktadır.

Mahremiyet: Hastanın bakım ve tedavi amacıyla (tetkik sonuçları, hastalığı ve tedavisi ile ilgili bilgiler) ya da başka bir sebeple açıklamak zorunda olduğu ancak, toplumdaki tüm diğer bireylerin bilgisinden saklamak istediği yaşama alanını ifade etmektedir.

Psikolojik Mahremiyet: Bireyin değerleri, inançları ve onu etkileyen diğer konulardaki bilgileri kontrol etme, düşünce ve duygularını, hangi koşullar altında ve kiminle paylaşacağına karar verme hakkını kapsar.

Sosyal Mahremiyet:Bireyin, sosyal ilişkilerinin yönetimi, yani ilişkinin tarafları, sıklığı ve etkileşimine ilişkin kontrolünün olmasıdır.

5. FAALİYET AKIŞI:

Diyaliz işlemi için başvuran tüm hastalarda:

5.1.Fiziksel mahremiyetin korunması;

 • Muayene, teşhis ve tedavi süreçlerinde hastanın fiziksel mahremiyeti sağlanmaktadır.
 • Her türlü sağlık hizmeti sırasında, ilgili sağlık çalışanı ve hasta yakını (hastanın onayı dahilinde) dışındaki kişilerin ortamda bulunması engellenmelidir.
 • Hasta muayenesi paravan veya perde arkasında, üçüncü kişilerin görmesi engellenerek yapılır. Muayene odasında veya girişim alanın da görevliler dışında kişi olmamalıdır.
 • Diyaliz tedavisi sırasında diyaliz salonunda hastanın talebi üzerine paravan ile başka hastaların görmesi engellenebilir.
 • Uygulama alanlarında, hasta salonunda kontrolsüz girişlerin önlenmesi gereken durumlarda kapının dışarıdan açılması engellenir.
 • Hastanın, sosyokültürel özellikleri nedeniyle gündeme getirdiği mahremiyete ilişkin farklı algı ve beklentileri dikkate alınmalıdır.

5.2.Tıbbi mahremiyetin korunması:

 • Tıbben bölgenin hazırlanması gereken durumlarda, olması gereken görevliler dışındakiler bu ortamda bulunmamalıdır. Mahremiyet esaslarına dikkat edilmelidir.
 • Diyaliz ünitelerinde hasta mahremiyetini sağlamaya yönelik düzenlemeler (perde, paravan) bulundurulmalıdır.
 • Hastalara ve personele yönelik güvenlik önlemleri alınması gereken yerlerde hasta mahremiyetine özen gösterilmelidir.
 • Hasta transferi sırasındada mahremiyete önem verilmelidir.

5.3.Kayıtsız bilgi mahremiyeti:

 • Hastanın tıbbi değerlendirmeleri gizlilik içerisinde yürütülmelidir. Sağlık çalışanları arasındaki tıbbi bilgi akışı sırasında gizlilik ilkesi korunarak hasta mahremiyetine özen gösterilmelidir. Hastanın bize vermiş olduğu tıbbi öyküsü ve diğer konuşmaların hasta ve hekimin izni olmayan üçüncü kişiler tarafından duyulması engellenir.
 • Diyaliz merkezimizin tüm çalışanlarının hastalarımıza özel olan bilgileri tesadüfen ya da görevleri sırasında şahit oldukları bilgileri orada kalmasına özen göstermek ve diğer ortamlara(başka kurumlar,  diğer kişiler) taşımamak bakımından sorumludurlar.

5.4.Tıbbi Kayıtlara Erişimde Bilgi Mahremiyeti Ve Güvenliği:

  • Kullanıcıların sisteme kaydettiği nitelikli hizmetlerin hiçbiri yönetim onayı olmadan, bilgi işlem personeli haricinde hiçbir personel tarafından silinemez.
  • Belirli bir şifre ile yapılan tüm işlemlerin idari ve yasal sorumluluğu söz konusu şifrenin tanımlanmış kullanıcısına ait olduğundan, verilen şifre kullanıcı tarafından değiştirilerek kullanılır. Çalışanların yer değiştirmesi veya işten ayrılması durumunda şifrenin kapatılma işlemleri, Bilgi güvenliği açısından ilişiği kesilen personelin şifresinin bir an önce iptali esastır. İlişiği kesilen personelin tüm şifreleri ve kullanıcı yetkileri kullanıma kapatılır.
  • Hasta kayıtları ve dosyalarına ilgili görevliler dışında ulaşımın engellenmesi için hekim, hemşire,  sekreter tarafından gerekli önlemler alınır.
  • Hasta dosyasını (basılı, yazılı) hasta görmek isterse, hekimin izni ile bir görevli refakatinde ve yerinde görmesine izin verilebilir.
  • Hasta kendisine dair tıbbi ve diğer bilgilerin kendisi dışında ki kişilerle paylaşılmasını istememe hakkına sahiptir.
  • Hastanın tıbbi dokümanları 3.şahıslarla paylaşılmaz. Ancak hastanın talep etmesi durumunda, ilgili dokümanların fotokopisi imzalı olarak hastanın kendisine veya 1.derece yakınına verilir. Adli durumlarda resmi yazı olmak koşuluyla, yine fotokopi ve imzalı olarak resmi makamlara verilir.
  • Tıbbi kayıtların erişime engellenmesi, aktarılması ya da üzerinde değişiklik yapılması durumunda resmi evrak yöntemi ile idarenin onayı alınarak gerekli işlemler bilgi işlem otomasyon tarafından yapılır.